ชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูป 8. นำเสนอใบพัดพลาสติกหลายหลากประเภทด้วยเทคนิควัตถุที่หมุนได้(Rotation Body)ที่เชื่อถือได้

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2532 ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ทำการผลิตใบพัดสำหรับเครื่องปรับอากาศโดยกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก ทั้งแบบใช้งานในครัวเรือน และใช้ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงใบพัดที่ใช้ในรถยนต์ด้วย บริษัทได้ดำเนินการส่ง “ลมแห่งความสดชื่น” ให้แก่การใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่านมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการในประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่เราได้สั่งสมเทคนิค ทางบริษัทเราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคงไว้ซึ่งคุณภาพที่เชื่อถือได้
ปัจจุบันใบพัดแบบต่างๆจากทางบริษัทได้ถูกนำไปใช้ทั้งในครัวเรือน ส่วนประกอบของรถยนต์ สำนักงาน และภายในโรงงานทั่วทั้งโลก
“ลมแห่งความสดชื่น” ของเรานั้นมีทั้ง ลมที่มีพลัง ลมที่มีจังหวะจะโคน และลมที่อ่อนโยน ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ
ทางบริษัทเราได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากทางลูกค้ามาโดยตลอด
จากนี้ไปจะคงไว้ซึ่งคุณภาพ และการนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องให้สมกับที่เป็นบริษัทเชิงนิเวศน์ (Eco Company) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทมุ่งหวังในการนำเสนอสู่สังคมเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและที่อื่นๆทั่วโลก

บริษัท นิสชินโบ โฮลดิงค์ จำกัด