ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป

ใบพัดเครื่องปรับอากาศสำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ใบพัดเครื่องปรับอากาศสำหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรม

นำเสนอใบพัดพลาสติกชนิดต่างๆด้วยเทคนิควัตถุที่หมุนได้(Rotation Body) ที่เชื่อถือได้

สินค้าของเราได้นำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในหลายๆสาขา เช่น ใบพัดสำหรับเครื่องปรับอากาศ ในครัวเรือนและงานอุตสาหกรรม ตู้เย็น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องทำความร้อนห้องอาบน้ำ เครื่องอบแห้ง เครื่องทำน้ำร้อนเป็นต้น
ทางเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การพัฒนาถึงการผลิตใบพัดในประเภทต่างๆ
นอกจากนั้นแล้วเรายังมีการพัฒนาใบพัดในงานพิเศษ(วัสดุพิเศษ)เช่น ใบพัดทนความร้อนพิเศษเป็นต้น

ใบพัด Cross flow fan
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Φ30 - Φ120 ความยาวไม่เกิน 1,000 mm
ใบพัดSirocco fan
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Φ30 - Φ400
ใบพัด Propeller fan
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Φ30 - Φ900
ใบพัด Turbo fan
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Φ30 - Φ500

ใบพัดติดตั้งในรถยนต์

ใบพัดติดตั้งในรถยนต์

ชิ้นส่วนใบพัดในเครื่องปรับอากาศรถยนต์และใบพัดสำหรับหม้อน้ำ

รูปด้านซ้ายคือ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่ใช้ในชุดส่งลมในเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ทั้งชิ้นส่วนมอเตอร์ใบพัดSirocco fan และ ชิ้นส่วนมอเตอร์ใบพัด Cross flow fan ก็ได้มีการนำเทคนิควัตถุที่หมุนได้ (Rotation Body) ของบริษัทไปใช้ บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งแวดล้อมด้านอุณหภูมิภายในรถยนต์

Eco Cross

Eco Cross

ทำการพัฒนา Eco Cross ที่เป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบัน กำลังอยู่ในระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร

นำเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุที่หมุนได้(Rotation Body)ที่สะสมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมาผสมผสานกับเทคนิคล่าสุดในการขึ้นรูปทำให้ได้ Eco Cross ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันซึ่งนอกจากจะมีผลดีในด้านของการลดการใช้วัตถุดิบแล้ว (ลดทรัพยากร) จากลักษณะที่มีความครีพ (creep) สูงทำให้สามารถสร้างใบพัดที่มีความยาวมากๆได้

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจงานพลาสติกขึ้นรูป

ปี 2501 จดสิทธิ์บัตรพลาสติกสำหรับงานทอเส้นใยและอาศัยโอกาสดังกล่าวก่อตั้งบริษัท นิปปอนโคบุนชิคังจำกัด
ปี 2513 จดสิทธิบัตรใบพัด Cross flow fan และอาศัยโอกาสดังกล่าว เริ่มดำเนินการขายใบพัด Cross flow fan ใบพัด Propeller fan ใบพัด Sirocco fan
ปี 2529 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น นิปปอนโคบุนชิจำกัด
ปี 2532 ก่อตั้งบริษัท โคบุนชิ (ไทยแลนด์) จำกัดที่ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
ปี 2536 ก่อตั้งบริษัทปูดองโคบุนชิ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ที่ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้)
ปี 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 (เวอร์ชั่น 2000)
(สำหรับสาขาการผลิตใบพัด Cross flow fan จากพลาสติกรวมถึงการออกแบบพัฒนาและผลิตแม่พิมพ์)
ปี 2546 ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO14001
ปี 2553 ได้รับการควบรวมเข้ากับ บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นแผนกกลุ่มธุรกิจโคบุนชิ
บริษัทปูดองโคบุนชิ (เซียงไฮ้) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
ปี 2554 บริษัทโคบุนชิไทยแลนด์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งบริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (อินเดีย) จำกัด ที่อินเดีย (รัฐหรยาณา)
ปี 2558 ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเครือบริษัท Nanbu Plastics Co., Ltd. (เป็นบริษัทลูก)
ได้เปลี่ยนชื่อจาก ส่วนงาน โคบุนชิ เป็น ชื่อ ส่วนงานชิ้นงานพลาสติก
  • ติดต่อสอบถาม คลิก